over ons
 Henriette Dingemans
 
website ~
www.henriettedingemans.nl
  
1961 Geboren in Zierikzee
1979Eden Collage, Johannesburg, South Africa
1980 / 82ANCO, Industriële ontwerp, Dublin, Ierland
1983 / 89 KABK, Monumentaal Vormgeving, Den Haag.
1992KABK, Post Academisch, Scenografie, Den Haag
 Concept ~Omdat zij in Zuiderlijk-Afrika opgroeide zijn Henriëtte Dingemans haar banden met
Afrika stevig. In haar werk zijn sociale en politieke betrokkenheid met de problematiek
van Afrika terug te vinden.

Omgevingen en gezichten zijn essentieel voor haar. Haar doel hiermee was 'het Ander' zichzelf te laten manifesteren, zonder gebruik te maken van verklarende teksten of exotische tekens die vaak het beeld van het 'Ander' kenmerken.

In andere werken zijn de mensen en hun omgeving gecombineerd in elkaar verweven), een reflectie op hun nomadische levenswijze. Reizen en beweging zijn methodes om het universele aspect van plaats en zijn bevolking te benaderen. Deze twee elementenziet zij als onlosmakelijk met elkaar verbonden.
  
  Sjoerd Bras
 website ~www.sjoerdbras.nl
  
1952 Geboren in Voorburg
1964/69H.B.S.B. Bussum
1969/70Gooise Academie Laren
1975/80Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag
 Concept ~ Als kind wist Sjoerd Bras al dat hij iets met kunst wilde doen. Hij nam eerst een jaar les in oude technieken bij de bekende schilder Hendrik J. Slijper (1922) in Laren.
Daar leerde hij klassiek tekenen, een element dat nog vaak in zijn werk terugkomt.In zijn periode op de Haagse Academie en vlak daarna werkte Bras heel realistisch en figuratief. Hij maakte bijvoorbeeld (net als Slijper) vogelplaten voor Avicultura's kunstbijlagen. Dat was ook de tijd waarin hij wetenschappelijk werk las over oude meesters en hun verven namaakte.

Hoewel de figuratieve aspecten in zijn werk nog steeds een belangrijke plaats innemen, is het werk van Bras niet meer zuiver als zodanig te bestempelen. De vraag is zelfs of het huidige werk door zijn eigenheid wel in een bepaalde stroming te vatten is. Kenmerken
voor zijn schilderijen is het gebruik van elementen uit de werkelijkheid. Dat kan een boom, een aardewerken pot, een mens, een gebruiksvoorwerp of een deel van zo'n element zijn. Hij zoekt een hem aansprekende vorm en gaat daarmee aan het werk. Bras vormt, vervormt en herschikt het element, totdat hij dit op een spannende en vervreemdende wijze in een schilderij kan verwerken. Sjoerd Bras noemt dit werken vanuit een composiet beeld. Het
composiete beeld vormt een vervloeiing die naar een nieuwe werkelijkheid verwijst, een proces waarmee de maker de kijker meeneemt naar een uitkijkpunt in zijn composiete wereld. Het contrast tussen abstractie en realiteit speelt hierin een belangrijke rol.

Naast de klassieke schildertechnieken maakt Bras plastieken van diverse materialen in opdracht. Hij is een veelgevraagd schilder van portretten, waarbij zijn oog voor detailen zijn grote kennis van figuratieve technieken veel waardering oogsten.